Innowacja pedagogiczna

W NASZEJ SZKOLE JEST JAK W BAJCE – INNOWACJA PEDAGOGICZNA – W krainie bajki i baśni – rozwijanie kompetencji czytelniczych z elementami biblioterapii (autorki: Joanna Przybyłowska, Patrycja Zastempowska).

Każde spotkanie z książką to podróż w świat marzeń i pozytywnych doznań.
Doświadczenia ostatnich lat pracy w placówce pokazują, że dzieciom coraz częściej towarzyszą sytuacje trudne, lęki i problemy emocjonalne. Niestety współcześnie dzieci funkcjonują w środowisku ubogim językowo. Kontakt z żywym słowem zastąpiły telewizja i komputer, których narzędziem jest obraz, a efektem problemy językowe i ubogie słownictwo.
Czytanie dziecku to skuteczna metoda wychowania wrażliwego emocjonalnie czytelnika, umiejącego poradzić sobie w sytuacjach trudnych życiowo. Poprzez bajkę dziecko utożsamia się z bohaterem, kreując samego siebie, przeżywa wiele emocji, przygód, oswaja się z sytuacjami, które się zdarzyły. Dzięki bajce czytelnik otrzymuje wsparcie, poczucie siły i bezpieczeństwa. Czuje się kochany i akceptowany. Bajki pełnią również funkcje terapeutyczną, oswajają dziecko z bodźcami lękotwórczymi. Bajkowy bohater uczy się różnych sposobów przezwyciężania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. To także doskonała metoda relaksacyjna, która wspomaga proces wyciszenia i uspokojenia, redukuje napięcie i odbudowuje pozytywny obraz siebie i otaczającego świata.

linia-pozioma