Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Miejski Bydgoszcz

banner2
Adres: ul. Jaworowa 5, Bydgoszcz
Telefon: 52 372 15 32

 

Obszary pomocy/najważniejsze zadania:

  • tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  • przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowotnym,
  • ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą,
  • zajęcia pozaszkolne w okresie wakacji letnich,
  • opiekana dziećmi poza zajęciami szkolnymi: pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego.

więcej…