Książki dla rodziców

Autor, tytuł książki Rok wydania Uwagi
1. Janet Carr, Pomoc dziecku upośledzonemu  1984
2. Joanna Danilewska,Agresja u dzieci 2002
3. Andreas Frohlich,Stymulacja od podstaw 1998
4. Joanna Głodkowska,Poznanie ucznia szkoły specjalnej 1999 
5. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielinska,Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się 2000
6. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna,Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 1996
7. Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska,Z dzieckiem w świat wartości 2007
8. Hanna Olechnowicz,Drugie opowieści terapeutów 2000
Charles A. Hart,Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych 1995
Uta Frith,Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy 2004
Ewa Pisula,Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia 2000
Lucyna Bobkowicz – Lewartowska,Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii 2005
Tadeusz Gałkowski,Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym 1995
Małgorzata Młynarska,Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu 2008
Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska,Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka 1996
Joanna Kruk – Lasocka,Autyzm czy nie autyzm? 1999
Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka,Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia 2000
O problemach dzieciństwa i dorastania  1998
Jadwiga Nowak,W gąszczu skrzypiących wierszy i zagadek.(teksty dla dzieci usprawniające mowę i myślenie 1996
20. Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci i młodzieży o obniżonej sprawności umysłowej 1997
Barbara Sawa,Jeżeli dziecko źle czyta i pisze
Renata Wiącek,Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym 2006
Elżbieta Waszkiewicz,Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych 1994
25. Rosemarie Wohrl,Wspaniałe gry i zabawy 2004
Krystyna Diener,Profilaktyka zaburzeń mowy 1999
Siegmund Prillwitz,Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących 1996
Moje dziecko w przedszkolu
Antoni Bochniarz,Nie tylko o jąkaniu 1997
Marie – Lise Bargues,Źle słyszę 1992
Skarbnica zabaw dla dzieci 2007