Podręczniki na rok 2017/2018

WYKAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA KLASY IV – VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 SPECJALNEJ W BYDGOSZCZY (UCZNIOWIE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM)

KLASA  IV

1. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. JESIEŃ”, Wydawnictwo Harmonia
2. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. ZIMA”, Wydawnictwo Harmonia
3. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. WIOSNA”, Wydawnictwo Harmonia
4. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. LATO”, Wydawnictwo Harmonia
5. M. Barańska, E. Jakacka „Wielka podróż sześciolatka” – zestaw, Wydawnictwo Harmonia
6. O. Pawlik „Moja pierwsza przygoda z literaturą – warsztaty literackie dla przedszkolaków”, Wydawnictwo Harmonia
7. J. Bladowska „Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem”, Wydawnictwo Harmonia
8. B. Zakrzewska „Chcę dobrze czytać” (KOLORY ŚRODKÓW ZIELONE I CZERONE), Wydawnictwo Harmonia
9. A. Jurek „Obrazkowa nauka czytania i pisania dla najmłodszych – wyrazy trzyelementowe”, Wydawnictwo Harmonia
10. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania cyferek i literek”, Wydawnictwo Harmonia
11. „Zaczynam pisać litery”, Wydawnictwo Harmonia
12. „Piszę litery”, Wydawnictwo Harmonia
13. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery A – Ó”, Wydawnictwo Harmonia
14. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery P – Ż”, Wydawnictwo Harmonia
15. Z. Handzel „Loteryjki obrazkowo – sylabowe. Pomoc do ćwiczeń w nauce pisania i czytania”
16. K. Kosicka „Uczę się pisać”, Wydawnictwo Harmonia
17. „Kolorowe dyktanda graficzne”, Wydawnictwo Harmonia
18. M. Barańska „Detektyw Ortografek”, Wydawnictwo Harmonia
19. B. Zakrzewska „Jak zostać mistrzem ortografii”, Wydawnictwo Harmonia
20. A. Małasiewicz „Aby polubić matematykę – zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki”, Wydawnictwo Harmonia
21. R. Zelker „Moje pierwsze kroki w dodawaniu do 20”, Wydawnictwo Harmonia
22. K. Wojciechowska „Samodzielnie uczę się dodawać i odejmować – zabawy dydaktyczne z Sową Mądralą”, Wydawnictwo Harmonia
23. I. Wąsik, L. Klimkowska „Skarbczyk matematyczny”, Wydawnictwo Harmonia
24. K. Michalec „Wyklejanki literkowo – cyferkowe”, Wydawnictwo Harmonia
25. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
26. „Rozpoznajemy pojazdy po odgłosach”, Wydawnictwo Harmonia
27. „Rozpoznajemy ptaki po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
28. „Rozpoznajemy zwierzęta domowe po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
29. „Świat wokół nas – święta i obyczaje”, Wydawnictwo Harmonia
30. M. Barańska „Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne”, Wydawnictwo Harmonia
31. R. Rutkowska „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat”, Wydawnictwo Harmonia
32. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
33. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV – VI”, Wydawnictwo Harmonia
34. E. Szwajkowska, W. Szwajkowski „Czego tu brakuje”, Wydawnictwo Harmonia
35. M. Barańska „Identyczne czy podobne” ćwiczenia kształtujące spostrzeganie różnic w położeniu przedmiotów, Wydawnictwo Harmonia
36. A. Tońska – Szyfelbein „Chodzą słuchy, czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum”, Wydawnictwo Harmonia
37. K. Michalec „Podnieś z ziemi i zrób”, Wydawnictwo Harmonia
38. R. Naprawa, A. Tanajewska, E. Korzeniewska „Pomóż dzieciom zrozumieć świat – programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – dla klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
39. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
40. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 1”, Wydawnictwo Harmonia
41. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 2”, Wydawnictwo Harmonia
42. M. Kuleczka – Raszewska, |D. Markowska „Uczę się przez ruch”, Wydawnictwo Harmonia
43. Z. Bojanowska – Frydrysiak „Wokół komputera”, Wydawnictwo Harmonia
44. M. Tomkowska „Wycinanki na cały rok szkolny”, Wydawnictwo Harmonia
45. M. Barańska, A. Filar, A. Jurkiewicz „Podróż malowana piosenką – ćwiczenia muzyczne i plastyczne nie tylko dla sześciolatków” – komplet, Wydawnictwo Harmonia
46. M. Barańska „Historyjki piosenkowo – obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
47. „Rysujemy lustrzane odbicia”, Wydawnictwo Harmonia
48. „Rysujemy oburącz”, Wydawnictwo Harmonia
49. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania”, Wydawnictwo Harmonia
50. I. Buszkowski „Zabawy plastyczne krok po kroku”, Wydawnictwo Harmonia
51. R. Hływa „311 szlaczków i zygzaków”, Wydawnictwo Harmonia
52. A. Maciągowska „1001 szlaczków na różne tematy”, Wydawnictwo Harmonia
53. R. Hływa „Cyfry i szlaczki”, Wydawnictwo Harmonia
54. „Emocje – rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy”, Wydawnictwo Harmonia
55. E. Szwakowska, W. Szwajkowski „Nasze emocje”, Wydawnictwo Harmonia
56. B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, K. Radtke – Michalewska „Uczę się rozumieć innych – emocje i gesty”, Wydawnictwo Harmonia
57. „Poznajemy emocje – zestaw I, zestaw II, zestaw III, zestaw IV”, Wydawnictwo Harmonia
58. R. Urbańska „Rymowane przygody z mandalami”, Wydawnictwo Harmonia
59. R. Dąbrowska „Bezpiecznie przez życie”, Wydawnictwo Harmonia
60. K. Michalec „Maluchy przygotowują zabawne posiłki”, Wydawnictwo Harmonia
61. „Wierzę w Boga – karty pracy do klasy V”, Wydawnictwo Św. Wojciech
62. Żyjemy w Bożym świecie”, Wydawnictwo Jedność
63. „Ja i mój świat” – publikacja opracowana przez zespół psychologów i pedagogów ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, Wydawnictwo Harmonia
64. M. Podleśna „Na górze czy na dole”, Wydawnictwo Harmonia
65. A. Bala „Szeregi i relacje”, Wydawnictwo Arson
66. E. Wianecka „Pytam i odpowiadam”, Wydawnictwo Arson
67. D. Baran, A. Marchańska, A. Włoch „Małymi kroczkami. Moje pierwsze literki”, Wydawnictwo WiR
68. M.Podleśna „Koloruję świat dla 3-4 latków” , Wydawnictwo Olimp
69. K. Sedivy „Ćwiczenia pamięci symultaniczej i sekwencyjnej. Ćwiczenia koncentracji”, Wydawnictwo Arson
70. E. Wianecka, A. Bala „Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające mowę” , Wydawnictwo Arson
71. „Czarne czy białe” „Białe czy czarne” A. Bala, Wydawnictwo Arson
72. „Myślę, czytam, rysuję-pakiet przedszkolaka” A. Bala, Wydawnictwo Arson
73. „Kolekcja przedszkolaka. Trzylatki” „Kolekcja przedszkolaka. Czterolatki” praca zbiorowa, Wydawnictwo Nowa Era
74. „Tablice matematyczne dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich”, Wydawnictwo MAC Edukacja
75. „Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” I. Wąsik, L. Klimkowska, Wydawnictwo Harmonia
76. „Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej” I. Rokicińska, Wydawnictwo Harmonia

KLASA V

1. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. JESIEŃ”, Wydawnictwo Harmonia
2. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. ZIMA”, Wydawnictwo Harmonia
3. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. WIOSNA”, Wydawnictwo Harmonia
4. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. LATO”, Wydawnictwo Harmonia
5. M. Barańska, E. Jakacka „Wielka podróż sześciolatka” – zestaw, Wydawnictwo Harmonia
6. O. Pawlik „Moja pierwsza przygoda z literaturą – warsztaty literackie dla przedszkolaków”, Wydawnictwo Harmonia
7. J. Bladowska „Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem”, Wydawnictwo Harmonia
8. B. Zakrzewska „Chcę dobrze czytać” (KOLORY ŚRODKÓW ZIELONE I CZERONE), Wydawnictwo Harmonia
9. A. Jurek „Obrazkowa nauka czytania i pisania dla najmłodszych – wyrazy trzyelementowe”, Wydawnictwo Harmonia
10. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania cyferek i literek”, Wydawnictwo Harmonia
11. „Zaczynam pisać litery”, Wydawnictwo Harmonia
12. „Piszę litery”, Wydawnictwo Harmonia
13. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery A – Ó”, Wydawnictwo Harmonia
14. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery P – Ż”, Wydawnictwo Harmonia
15. Z. Handzel „Loteryjki obrazkowo – sylabowe. Pomoc do ćwiczeń w nauce pisania i czytania”
16. K. Kosicka „Uczę się pisać”, Wydawnictwo Harmonia
17. „Kolorowe dyktanda graficzne”, Wydawnictwo Harmonia
18. M. Barańska „Detektyw Ortografek”, Wydawnictwo Harmonia
19. B. Zakrzewska „Jak zostać mistrzem ortografii”, Wydawnictwo Harmonia
20. A. Małasiewicz „Aby polubić matematykę – zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki”, Wydawnictwo Harmonia
21. R. Zelker „Moje pierwsze kroki w dodawaniu do 20”, Wydawnictwo Harmonia
22. K. Wojciechowska „Samodzielnie uczę się dodawać i odejmować – zabawy dydaktyczne z Sową Mądralą”, Wydawnictwo Harmonia
23. I. Wąsik, L. Klimkowska „Skarbczyk matematyczny”, Wydawnictwo Harmonia
24. K. Michalec „Wyklejanki literkowo – cyferkowe”, Wydawnictwo Harmonia
25. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
26. „Rozpoznajemy pojazdy po odgłosach”, Wydawnictwo Harmonia
27. „Rozpoznajemy ptaki po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
28. „Rozpoznajemy zwierzęta domowe po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
29. „Świat wokół nas – święta i obyczaje”, Wydawnictwo Harmonia
30. M. Barańska „Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne”, Wydawnictwo Harmonia
31. R. Rutkowska „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat”, Wydawnictwo Harmonia
32. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
33. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV – VI”, Wydawnictwo Harmonia
34. E. Szwajkowska, W. Szwajkowski „Czego tu brakuje”, Wydawnictwo Harmonia
35. M. Barańska „Identyczne czy podobne” ćwiczenia kształtujące spostrzeganie różnic w położeniu przedmiotów, Wydawnictwo Harmonia
36. A. Tońska – Szyfelbein „Chodzą słuchy, czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum”, Wydawnictwo Harmonia
37. K. Michalec „Podnieś z ziemi i zrób”, Wydawnictwo Harmonia
38. R. Naprawa, A. Tanajewska, E. Korzeniewska „Pomóż dzieciom zrozumieć świat – programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – dla klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
39. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
40. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 1”, Wydawnictwo Harmonia
41. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 2”, Wydawnictwo Harmonia
42. M. Kuleczka – Raszewska, |D. Markowska „Uczę się przez ruch”, Wydawnictwo Harmonia
43. Z. Bojanowska – Frydrysiak „Wokół komputera”, Wydawnictwo Harmonia
44. M. Tomkowska „Wycinanki na cały rok szkolny”, Wydawnictwo Harmonia
45. M. Barańska, A. Filar, A. Jurkiewicz „Podróż malowana piosenką – ćwiczenia muzyczne i plastyczne nie tylko dla sześciolatków” – komplet, Wydawnictwo Harmonia
46. M. Barańska „Historyjki piosenkowo – obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
47. „Rysujemy lustrzane odbicia”, Wydawnictwo Harmonia
48. „Rysujemy oburącz”, Wydawnictwo Harmonia
49. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania”, Wydawnictwo Harmonia
50. I. Buszkowski „Zabawy plastyczne krok po kroku”, Wydawnictwo Harmonia
51. R. Hływa „311 szlaczków i zygzaków”, Wydawnictwo Harmonia
52. A. Maciągowska „1001 szlaczków na różne tematy”, Wydawnictwo Harmonia
53. R. Hływa „Cyfry i szlaczki”, Wydawnictwo Harmonia
54. „Emocje – rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy”, Wydawnictwo Harmonia
55. E. Szwakowska, W. Szwajkowski „Nasze emocje”, Wydawnictwo Harmonia
56. B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, K. Radtke – Michalewska „Uczę się rozumieć innych – emocje i gesty”, Wydawnictwo Harmonia
57. „Poznajemy emocje – zestaw I, zestaw II, zestaw III, zestaw IV”, Wydawnictwo Harmonia
58. R. Urbańska „Rymowane przygody z mandalami”, Wydawnictwo Harmonia
59. R. Dąbrowska „Bezpiecznie przez życie”, Wydawnictwo Harmonia
60. K. Michalec „Maluchy przygotowują zabawne posiłki”, Wydawnictwo Harmonia
61. „Wierzę w Boga – karty pracy do klasy V”, Wydawnictwo Św. Wojciech
62. Żyjemy w Bożym świecie”, Wydawnictwo Jedność
63. „Ja i mój świat” – publikacja opracowana przez zespół psychologów i pedagogów ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, Wydawnictwo Harmonia
64. M. Podleśna „Na górze czy na dole”, Wydawnictwo Harmonia
65. A. Bala „Szeregi i relacje”, Wydawnictwo Arson
66. E. Wianecka „Pytam i odpowiadam”, Wydawnictwo Arson
67. D. Baran, A. Marchańska, A. Włoch „Małymi kroczkami. Moje pierwsze literki”, Wydawnictwo WiR
68. M.Podleśna „Koloruję świat dla 3-4 latków”, Wydawnictwo Olimp
69. K. Sedivy „Ćwiczenia pamięci symultaniczej i sekwencyjnej. Ćwiczenia koncentracji”, Wydawnictwo Arson
70. E. Wianecka, A. Bala „Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające mowę” , Wydawnictwo Arson
71. „Czarne czy białe” „Białe czy czarne” A. Bala, Wydawnictwo Arson
72. „Myślę, czytam, rysuję-pakiet przedszkolaka” A. Bala, Wydawnictwo Arson
73. „Kolekcja przedszkolaka. Trzylatki” „Kolekcja przedszkolaka. Czterolatki” praca zbiorowa, Wydawnictwo Nowa Era
74. „Tablice matematyczne dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich”, Wydawnictwo MAC Edukacja
75. „Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” I. Wąsik, L. Klimkowska, Wydawnictwo Harmonia
76. „Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej” I. Rokicińska, Wydawnictwo Harmonia

KLASA VI

1. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. JESIEŃ”, Wydawnictwo Harmonia
2. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. ZIMA”, Wydawnictwo Harmonia
3. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. WIOSNA”, Wydawnictwo Harmonia
4. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. LATO”, Wydawnictwo Harmonia
5. M. Barańska, E. Jakacka „Wielka podróż sześciolatka” – zestaw, Wydawnictwo Harmonia
6. O. Pawlik „Moja pierwsza przygoda z literaturą – warsztaty literackie dla przedszkolaków”, Wydawnictwo Harmonia
7. J. Bladowska „Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem”, Wydawnictwo Harmonia
8. B. Zakrzewska „Chcę dobrze czytać” (KOLORY ŚRODKÓW ZIELONE I CZERONE), Wydawnictwo Harmonia
9. A. Jurek „Obrazkowa nauka czytania i pisania dla najmłodszych – wyrazy trzyelementowe”, Wydawnictwo Harmonia
10. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania cyferek i literek”, Wydawnictwo Harmonia
11. „Zaczynam pisać litery”, Wydawnictwo Harmonia
12. „Piszę litery”, Wydawnictwo Harmonia
13. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery A – Ó”, Wydawnictwo Harmonia
14. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery P – Ż”, Wydawnictwo Harmonia
15. Z. Handzel „Loteryjki obrazkowo – sylabowe. Pomoc do ćwiczeń w nauce pisania i czytania”
16. K. Kosicka „Uczę się pisać”, Wydawnictwo Harmonia
17. „Kolorowe dyktanda graficzne”, Wydawnictwo Harmonia
18. M. Barańska „Detektyw Ortografek”, Wydawnictwo Harmonia
19. B. Zakrzewska „Jak zostać mistrzem ortografii”, Wydawnictwo Harmonia
20. A. Małasiewicz „Aby polubić matematykę – zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki”, Wydawnictwo Harmonia
21. R. Zelker „Moje pierwsze kroki w dodawaniu do 20”, Wydawnictwo Harmonia
22. K. Wojciechowska „Samodzielnie uczę się dodawać i odejmować – zabawy dydaktyczne z Sową Mądralą”, Wydawnictwo Harmonia
23. I. Wąsik, L. Klimkowska „Skarbczyk matematyczny”, Wydawnictwo Harmonia
24. K. Michalec „Wyklejanki literkowo – cyferkowe”, Wydawnictwo Harmonia
25. R. Zelker „Mnożenie w zakresie 25”
26. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
27. „Rozpoznajemy pojazdy po odgłosach”, Wydawnictwo Harmonia
28. „Rozpoznajemy ptaki po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
29. „Rozpoznajemy zwierzęta domowe po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
30. „Świat wokół nas – święta i obyczaje”, Wydawnictwo Harmonia
31. M. Barańska „Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne”, Wydawnictwo Harmonia
32. R. Rutkowska „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat”, Wydawnictwo Harmonia
33. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
34. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV – VI”, Wydawnictwo Harmonia
35. E. Szwajkowska, W. Szwajkowski „Czego tu brakuje”, Wydawnictwo Harmonia
36. M. Barańska „Identyczne czy podobne” ćwiczenia kształtujące spostrzeganie różnic w położeniu przedmiotów, Wydawnictwo Harmonia
37. A. Tońska – Szyfelbein „Chodzą słuchy, czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum”, Wydawnictwo Harmonia
38. K. Michalec „Podnieś z ziemi i zrób”, Wydawnictwo Harmonia
39. R. Naprawa, A. Tanajewska, E. Korzeniewska „Pomóż dzieciom zrozumieć świat – programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – dla klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
40. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
41. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 1”, Wydawnictwo Harmonia
42. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 2”, Wydawnictwo Harmonia
43. M. Kuleczka – Raszewska, |D. Markowska „Uczę się przez ruch”, Wydawnictwo Harmonia
44. Z. Bojanowska – Frydrysiak „Wokół komputera”, Wydawnictwo Harmonia
45. M. Tomkowska „Wycinanki na cały rok szkolny”, Wydawnictwo Harmonia
46. M. Barańska, A. Filar, A. Jurkiewicz „Podróż malowana piosenką – ćwiczenia muzyczne i plastyczne nie tylko dla sześciolatków” – komplet, Wydawnictwo Harmonia
47. M. Barańska „Historyjki piosenkowo – obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
48. „Rysujemy lustrzane odbicia”, Wydawnictwo Harmonia
49. „Rysujemy oburącz”, Wydawnictwo Harmonia
50. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania”, Wydawnictwo Harmonia
51. I. Buszkowski „Zabawy plastyczne krok po kroku”, Wydawnictwo Harmonia
52. R. Hływa „311 szlaczków i zygzaków”, Wydawnictwo Harmonia
53. A. Maciągowska „1001 szlaczków na różne tematy”, Wydawnictwo Harmonia
54. R. Hływa „Cyfry i szlaczki”, Wydawnictwo Harmonia
55. „Emocje – rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy”, Wydawnictwo Harmonia
56. E. Szwakowska, W. Szwajkowski „Nasze emocje”, Wydawnictwo Harmonia
57. B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, K. Radtke – Michalewska „Uczę się rozumieć innych – emocje i gesty”, Wydawnictwo Harmonia
58. „Poznajemy emocje – zestaw I, zestaw II, zestaw III, zestaw IV”, Wydawnictwo Harmonia
59. R. Urbańska „Rymowane przygody z mandalami”, Wydawnictwo Harmonia
60. R. Dąbrowska „Bezpiecznie przez życie”, Wydawnictwo Harmonia
61. K. Michalec „Maluchy przygotowują zabawne posiłki”, Wydawnictwo Harmonia
62. „Wierzę w Boga – karty pracy do klasy V”, Wydawnictwo Św. Wojciech
63. Żyjemy w Bożym świecie”, Wydawnictwo Jedność
64. „Ja i mój świat” – publikacja opracowana przez zespół psychologów i pedagogów ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, Wydawnictwo Harmonia
65. M. Podleśna „Na górze czy na dole”, Wydawnictwo Harmonia
66. A. Bala „Szeregi i relacje”, Wydawnictwo Arson
67. E. Wianecka „Pytam i odpowiadam”, Wydawnictwo Arson
68. D. Baran, A. Marchańska, A. Włoch „Małymi kroczkami. Moje pierwsze literki”, Wydawnictwo WiR
69. M.Podleśna „Koloruję świat dla 3-4 latków” , Wydawnictwo Olimp
70. K. Sedivy „Ćwiczenia pamięci symultaniczej i sekwencyjnej. Ćwiczenia koncentracji”, Wydawnictwo Arson
71. E. Wianecka, A. Bala „Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające mowę” , Wydawnictwo Arson
72. „Czarne czy białe” „Białe czy czarne” A. Bala, Wydawnictwo Arson
73. „Myślę, czytam, rysuję-pakiet przedszkolaka” A. Bala, Wydawnictwo Arson
74. „Kolekcja przedszkolaka. Trzylatki” „Kolekcja przedszkolaka. Czterolatki” praca zbiorowa, Wydawnictwo Nowa Era
75. „Tablice matematyczne dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich”, Wydawnictwo MAC Edukacja
76. „Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” I. Wąsik, L. Klimkowska, Wydawnictwo Harmonia
77. „Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej” I. Rokicińska, Wydawnictwo Harmonia

 

WYKAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA KLASY I – III GIMNAZJUM NR 39 SPECJALNEGO W BYDGOSZCZY (UCZNIOWIE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM)

KLASA I

1. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. JESIEŃ”, Wydawnictwo Harmonia
2. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. ZIMA”, Wydawnictwo Harmonia
3. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. WIOSNA”, Wydawnictwo Harmonia
4. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. LATO”, Wydawnictwo Harmonia
5. M. Barańska, E. Jakacka „Wielka podróż sześciolatka” – zestaw, Wydawnictwo Harmonia
6. J. Studnicka „Skrzatoland” („W Skrzatolandzie”, „W domu Tralolinków”, „Zaczarowany ogród”, „Przedszkole Toni”, „Szkoła Karola”, „Wesoła Polana”, „Zoo”, „Akademia rysowania cz.I i cz. II), Wydawnictwo Harmonia
7. O. Pawlik „Moja pierwsza przygoda z literaturą – warsztaty literackie dla przedszkolaków”, Wydawnictwo Harmonia
8. J. Bladowska „Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem”, Wydawnictwo Harmonia
9. B. Zakrzewska „Chcę dobrze czytać” (KOLORY ŚRODKÓW ZIELONE I CZERONE), Wydawnictwo Harmonia
10. A. Jurek „Obrazkowa nauka czytania i pisania dla najmłodszych – wyrazy trzyelementowe”, Wydawnictwo Harmonia
11. A. Jurek Obrazkowa nauka czytania i pisania dla najmłodszych – wyrazy trzyelementowe, Wyd. HARMONIA
12. M. Bogdanowicz „Przygotowanie do nauki pisania”, Wydawnictwo Harmonia
13. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania cyferek i literek”, Wydawnictwo Harmonia
14. „Zaczynam pisać litery”, Wydawnictwo Harmonia
15. „Piszę litery”, Wydawnictwo Harmonia
16. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery A – Ó”, Wydawnictwo Harmonia
17. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery P – Ż”, Wydawnictwo Harmonia
18. Z. Handzel „Loteryjki obrazkowo – sylabowe. Pomoc do ćwiczeń w nauce pisania i czytania”
19. K. Kosicka „Uczę się pisać”, Wydawnictwo Harmonia
20. „Kolorowe dyktanda graficzne”, Wydawnictwo Harmonia
21. M. Barańska „Detektyw Ortografek”, Wydawnictwo Harmonia
22. B. Zakrzewska „Jak zostać mistrzem ortografii”, Wydawnictwo Harmonia
23. J. Łomża „UMIEM CZYTAĆ I MÓWIĆ. Elementarz do nauki czytania dla dzieci z dysfunkcjami słuchu oraz problemami w nauce czytania, pisania i mówienia”, wyd. Harmonia
24. J.Łomża UMIEM PISAĆ, CZYTAĆ I MÓWIĆ. Zeszyt do rewalidacji dla dzieci z problemami w nauce czytania, pisania i mówienia . Część I, Część II, wyd. Harmonia
25. KOMBINATORYKA WYRAZOWA, Spostrzegaj-pomyśl- działaj, wyd. Harmonia
26. B. Zakrzewska KOMBINATORYKA ZDANIOWA, Pomyśl- działaj-sprawdź, B. Zakrzewska, wyd. Harmonia
27. M. Piotrowska-Szycko ZABAWA Z SYLABAMI, wyd. Harmonia
28. M.Barańska CZY TU, CZY TAM – CZYTAM! Testy kształcące czytanie ze zrozumieniem dla klas II – IV, Wydawnictwo Harmonia
29. M. Podleśna KTO? CO? – Rzeczownik w kalejdoskopie. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne w rozpoznawaniu rzeczowników, , wyd. Harmonia
30. A. Małasiewicz „Aby polubić matematykę – zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki”, Wydawnictwo Harmonia
31. R. Zelker „Moje pierwsze kroki w dodawaniu do 20”, Wydawnictwo Harmonia
32. K. Wojciechowska „Samodzielnie uczę się dodawać i odejmować – zabawy dydaktyczne z Sową Mądralą”, Wydawnictwo Harmonia
33. I. Wąsik, L. Klimkowska „Skarbczyk matematyczny”, Wydawnictwo Harmonia
34. K. Michalec „Wyklejanki literkowo – cyferkowe”, Wydawnictwo Harmonia
35. R. Zelker „Mnożenie w zakresie 25”
36. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
37. „Rozpoznajemy pojazdy po odgłosach”, Wydawnictwo Harmonia
38. „Rozpoznajemy ptaki po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
39. „Rozpoznajemy zwierzęta domowe po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
40. Poznajemy zawody i miejsca pracy, Materiały edukacyjne, Wyd. Harmonia
41. „Świat wokół nas – święta i obyczaje”, Wydawnictwo Harmonia
42. Przyroda PLUS klasa 1, część 1,2,3 (ćwiczenia rozwijające zainteresowania przyrodnicze), Wyd. NOWA ERA
43. M. Barańska „Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne”, Wydawnictwo Harmonia
44. R. Rutkowska „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat”, Wydawnictwo Harmonia
45. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
46. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV – VI”, Wydawnictwo Harmonia
47. E. Szwajkowska, W. Szwajkowski „Czego tu brakuje”, Wydawnictwo Harmonia
48. M. Barańska „Identyczne czy podobne” ćwiczenia kształtujące spostrzeganie różnic w położeniu przedmiotów, Wydawnictwo Harmonia
49. A. Tońska – Szyfelbein „Chodzą słuchy, czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum”, Wydawnictwo Harmonia
50. „Znajdź pary”, Wydawnictwo Harmonia
51. K. Michalec „Podnieś z ziemi i zrób”, Wydawnictwo Harmonia
52. R. Naprawa, A. Tanajewska, E. Korzeniewska „Pomóż dzieciom zrozumieć świat – programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – dla klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
53. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
54. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 1”, Wydawnictwo Harmonia
55. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 2”, Wydawnictwo Harmonia
56. M. Kuleczka – Raszewska, |D. Markowska „Uczę się przez ruch”, Wydawnictwo Harmonia
57. Z. Bojanowska – Frydrysiak „Wokół komputera”, Wydawnictwo Harmonia
58. M. Tomkowska „Wycinanki na cały rok szkolny”, Wydawnictwo Harmonia
59. M. Barańska, A. Filar, A. Jurkiewicz „Podróż malowana piosenką – ćwiczenia muzyczne i plastyczne nie tylko dla sześciolatków” – komplet, Wydawnictwo Harmonia
60. M. Barańska „Historyjki piosenkowo – obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
61. „Rysujemy lustrzane odbicia”, Wydawnictwo Harmonia
62. „Rysujemy oburącz”, Wydawnictwo Harmonia
63. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania”, Wydawnictwo Harmonia
64. I. Buszkowski „Zabawy plastyczne krok po kroku”, Wydawnictwo Harmonia
65. R. Hływa „311 szlaczków i zygzaków”, Wydawnictwo Harmonia
66. A. Maciągowska „1001 szlaczków na różne tematy”, Wydawnictwo Harmonia
67. R. Hływa „Cyfry i szlaczki”, Wydawnictwo Harmonia
68. R. Hływa „Szlaki, zygzaki i inne kreślaki”, Wydawnictwo Harmonia
69. R. Andrzejczak „Magiczne linie”, Wydawnictwo Harmonia
70. „Emocje – rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy”, Wydawnictwo Harmonia
71. E. Szwakowska, W. Szwajkowski „Nasze emocje”, Wydawnictwo Harmonia
72. B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, K. Radtke – Michalewska „Uczę się rozumieć innych – emocje i gesty”, Wydawnictwo Harmonia
73. „Poznajemy emocje – zestaw I, zestaw II, zestaw III, zestaw IV”, Wydawnictwo Harmonia
74. R. Urbańska „Rymowane przygody z mandalami”, Wydawnictwo Harmonia
75. R. Dąbrowska „Bezpiecznie przez życie”, Wydawnictwo Harmonia
76. K. Michalec „Maluchy przygotowują zabawne posiłki”, Wydawnictwo Harmonia
77. „Piosenki dla dzieci na różne okazje” , J.Kucharczyk, wyd. Harmonia
78. „Małymi kroczkami- zegar”, M.Matyszkiewicz, wyd. Wir
79. „Dni tygodnia, pory roku i miesiące” – karty ćwiczeń dla ucznia, M.Bogdanowicz, M.Rożyńska, wyd.Harmonia
80. ODŻYWIANIE – Ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania, mówienia i myślenia, J.Bladowska, A.Szakiewicz, wyd.Harmonia
81. „Uwaga! Koncentruję się (dla najmłodszych), Wydawnictwo Harmonia
82. „Ja i mój świat” – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Harmonia
83. A. Tońska – Szyfelbein „Posłuchaj, pokaż, powiedz” cz. 1 i cz.2, Wydawnictwo Harmonia
84. B. Blok, Z. Brzeska „Uczę się rozumieć innych” (1. Patrzenie i wskazywanie, 2. Emocje i gesty, 3. Myślenie i mówienie), Wydawnictwo Harmonia
85. M. Sabik, A. Szczypczyk „Zabawy dla dzieci z autyzmem”, Wydawnictwo Harmonia
86. A. Tanojewska „Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami”, Wydawnictwo Harmonia
87. M. Kuleczka – Raszewska, D. Markowska „Uczę się przez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych z niepełnosprawnością sprzężoną”, Wydawnictwo Harmonia
88. M. Wiśniewska „Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzoną komunikacją językową”, Wydawnictwo Harmonia
89. J. J. Błeszyński „Autyzm z niepełnosprawnością intelektualną i opóźnienie rozwoju. SKALA OCENY ZACHOWAŃ AUTYSTYCZNYCH”, Wydawnictwo Harmonia
90. Ja i mój świat, Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Etap obrazka, KARTY PRACY, ZADANIA DOMOWE I PODRĘCZNIK, Wyd. HARMONIA
91. ZEGAR, KALENDARZ, TERMOMERT, PRZELICZNIK MIAR. Pomoce demonstracyjne. Klasy 1-3, Wyd. WSiP

KLASA II

1. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. JESIEŃ”, Wydawnictwo Harmonia
2. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. ZIMA”, Wydawnictwo Harmonia
3. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. WIOSNA”, Wydawnictwo Harmonia
4. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. LATO”, Wydawnictwo Harmonia
5. M. Barańska, E. Jakacka „Wielka podróż sześciolatka” – zestaw, Wydawnictwo Harmonia
6. J. Studnicka „Skrzatoland” („W Skrzatolandzie”, „W domu Tralolinków”, „Zaczarowany ogród”, „Przedszkole Toni”, „Szkoła Karola”, „Wesoła Polana”, „Zoo”, „Akademia rysowania cz.I i cz. II), Wydawnictwo Harmonia
7. O. Pawlik „Moja pierwsza przygoda z literaturą – warsztaty literackie dla przedszkolaków”, Wydawnictwo Harmonia
8. J. Bladowska „Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem”, Wydawnictwo Harmonia
9. B. Zakrzewska „Chcę dobrze czytać” (KOLORY ŚRODKÓW ZIELONE I CZERONE), Wydawnictwo Harmonia
10. A. Jurek „Obrazkowa nauka czytania i pisania dla najmłodszych – wyrazy trzyelementowe”, Wydawnictwo Harmonia
11. M. Bogdanowicz „Przygotowanie do nauki pisania”, Wydawnictwo Harmonia
12. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania cyferek i literek”, Wydawnictwo Harmonia
13. „Zaczynam pisać litery”, Wydawnictwo Harmonia
14. „Piszę litery”, Wydawnictwo Harmonia
15. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery A – Ó”, Wydawnictwo Harmonia
16. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery P – Ż”, Wydawnictwo Harmonia
17. Z. Handzel „Loteryjki obrazkowo – sylabowe. Pomoc do ćwiczeń w nauce pisania i czytania”
18. K. Kosicka „Uczę się pisać”, Wydawnictwo Harmonia
19. „Kolorowe dyktanda graficzne”, Wydawnictwo Harmonia
20. M. Barańska „Detektyw Ortografek”, Wydawnictwo Harmonia
21. B. Zakrzewska „Jak zostać mistrzem ortografii”, Wydawnictwo Harmonia
22. J. Łomża „UMIEM CZYTAĆ I MÓWIĆ. Elementarz do nauki czytania dla dzieci z dysfunkcjami słuchu oraz problemami w nauce czytania, pisania i mówienia”, wyd. Harmonia
23. J.Łomża UMIEM PISAĆ, CZYTAĆ I MÓWIĆ. Zeszyt do rewalidacji dla dzieci z problemami w nauce czytania, pisania i mówienia . Część I, Część II, wyd. Harmonia
24. KOMBINATORYKA WYRAZOWA, Spostrzegaj-pomyśl- działaj, wyd. Harmonia
25. B. Zakrzewska KOMBINATORYKA ZDANIOWA, Pomyśl- działaj-sprawdź, B. Zakrzewska, wyd. Harmonia
26. M. Piotrowska-Szycko ZABAWA Z SYLABAMI, wyd. Harmonia
27. M.Barańska CZY TU, CZY TAM – CZYTAM! Testy kształcące czytanie ze zrozumieniem dla klas II – IV, Wydawnictwo Harmonia
28. M. Podleśna KTO? CO? – Rzeczownik w kalejdoskopie. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne w rozpoznawaniu rzeczowników, , wyd. Harmonia
29. A. Małasiewicz „Aby polubić matematykę – zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki”, Wydawnictwo Harmonia
30. R. Zelker „Moje pierwsze kroki w dodawaniu do 20”, Wydawnictwo Harmonia
31. K. Wojciechowska „Samodzielnie uczę się dodawać i odejmować – zabawy dydaktyczne z Sową Mądralą”, Wydawnictwo Harmonia
32. I. Wąsik, L. Klimkowska „Skarbczyk matematyczny”, Wydawnictwo Harmonia
33. K. Michalec „Wyklejanki literkowo – cyferkowe”, Wydawnictwo Harmonia
34. R. Zelker „Mnożenie w zakresie 25”
35. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
36. „Rozpoznajemy pojazdy po odgłosach”, Wydawnictwo Harmonia
37. „Rozpoznajemy ptaki po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
38. „Rozpoznajemy zwierzęta domowe po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
39. „Świat wokół nas – święta i obyczaje”, Wydawnictwo Harmonia
40. M. Barańska „Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne”, Wydawnictwo Harmonia
41. R. Rutkowska „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat”, Wydawnictwo Harmonia
42. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
43. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV – VI”, Wydawnictwo Harmonia
44. E. Szwajkowska, W. Szwajkowski „Czego tu brakuje”, Wydawnictwo Harmonia
45. M. Barańska „Identyczne czy podobne” ćwiczenia kształtujące spostrzeganie różnic w położeniu przedmiotów, Wydawnictwo Harmonia
46. A. Tońska – Szyfelbein „Chodzą słuchy, czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum”, Wydawnictwo Harmonia
47. „Znajdź pary”, Wydawnictwo Harmonia
48. K. Michalec „Podnieś z ziemi i zrób”, Wydawnictwo Harmonia
49. R. Naprawa, A. Tanajewska, E. Korzeniewska „Pomóż dzieciom zrozumieć świat – programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – dla klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
50. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
51. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 1”, Wydawnictwo Harmonia
52. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 2”, Wydawnictwo Harmonia
53. M. Kuleczka – Raszewska, |D. Markowska „Uczę się przez ruch”, Wydawnictwo Harmonia
54. Z. Bojanowska – Frydrysiak „Wokół komputera”, Wydawnictwo Harmonia
55. M. Tomkowska „Wycinanki na cały rok szkolny”, Wydawnictwo Harmonia
56. M. Barańska, A. Filar, A. Jurkiewicz „Podróż malowana piosenką – ćwiczenia muzyczne i plastyczne nie tylko dla sześciolatków” – komplet, Wydawnictwo Harmonia
57. M. Barańska „Historyjki piosenkowo – obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
58. „Rysujemy lustrzane odbicia”, Wydawnictwo Harmonia
59. „Rysujemy oburącz”, Wydawnictwo Harmonia
60. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania”, Wydawnictwo Harmonia
61. I. Buszkowski „Zabawy plastyczne krok po kroku”, Wydawnictwo Harmonia
62. R. Hływa „311 szlaczków i zygzaków”, Wydawnictwo Harmonia
63. A. Maciągowska „1001 szlaczków na różne tematy”, Wydawnictwo Harmonia
64. R. Hływa „Cyfry i szlaczki”, Wydawnictwo Harmonia
65. R. Hływa „Szlaki, zygzaki i inne kreślaki”, Wydawnictwo Harmonia
66. R. Andrzejczak „Magiczne linie”, Wydawnictwo Harmonia
67. „Emocje – rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy”, Wydawnictwo Harmonia
68. E. Szwakowska, W. Szwajkowski „Nasze emocje”, Wydawnictwo Harmonia
69. B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, K. Radtke – Michalewska „Uczę się rozumieć innych – emocje i gesty”, Wydawnictwo Harmonia
70. „Poznajemy emocje – zestaw I, zestaw II, zestaw III, zestaw IV”, Wydawnictwo Harmonia
71. R. Urbańska „Rymowane przygody z mandalami”, Wydawnictwo Harmonia
72. R. Dąbrowska „Bezpiecznie przez życie”, Wydawnictwo Harmonia
73. K. Michalec „Maluchy przygotowują zabawne posiłki”, Wydawnictwo Harmonia
74. „Piosenki dla dzieci na różne okazje” , J.Kucharczyk, wyd. Harmonia
75. „Małymi kroczkami- zegar”, M.Matyszkiewicz, wyd. Wir
76. „Dni tygodnia, pory roku i miesiące” – karty ćwiczeń dla ucznia, M.Bogdanowicz, M.Rożyńska, wyd.Harmonia
77. ODŻYWIANIE – Ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania, mówienia i myślenia, J.Bladowska, A.Szakiewicz, wyd.Harmonia
78. „Uwaga! Koncentruję się (dla najmłodszych), Wydawnictwo Harmonia
79. A. Tońska – Szyfelbein „Posłuchaj, pokaż, powiedz” cz. 1 i cz.2, Wydawnictwo Harmonia
80. B. Blok, Z. Brzeska „Uczę się rozumieć innych” (1. Patrzenie i wskazywanie, 2. Emocje i gesty, 3. Myślenie i mówienie), Wydawnictwo Harmonia
81. M. Sabik, A. Szczypczyk „Zabawy dla dzieci z autyzmem”, Wydawnictwo Harmonia
82. A. Tanojewska „Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami”, Wydawnictwo Harmonia
83. M. Kuleczka – Raszewska, D. Markowska „Uczę się przez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych z niepełnosprawnością sprzężoną”, Wydawnictwo Harmonia
84. M. Wiśniewska „Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzoną komunikacją językową”, Wydawnictwo Harmonia
85. J. J. Błeszyński „Autyzm z niepełnosprawnością intelektualną i opóźnienie rozwoju. SKALA OCENY ZACHOWAŃ AUTYSTYCZNYCH”, Wydawnictwo Harmonia

KLASA III

1. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. JESIEŃ”, Wydawnictwo Harmonia
2. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. ZIMA”, Wydawnictwo Harmonia
3. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. WIOSNA”, Wydawnictwo Harmonia
4. „Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. LATO”, Wydawnictwo Harmonia
5. M. Barańska, E. Jakacka „Wielka podróż sześciolatka” – zestaw, Wydawnictwo Harmonia
6. J. Studnicka „Skrzatoland” („W Skrzatolandzie”, „W domu Tralolinków”, „Zaczarowany ogród”, „Przedszkole Toni”, „Szkoła Karola”, „Wesoła Polana”, „Zoo”, „Akademia rysowania cz.I i cz. II), Wydawnictwo Harmonia
7. O. Pawlik „Moja pierwsza przygoda z literaturą – warsztaty literackie dla przedszkolaków”, Wydawnictwo Harmonia
8. J. Bladowska „Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem”, Wydawnictwo Harmonia
9. B. Zakrzewska „Chcę dobrze czytać” (KOLORY ŚRODKÓW ZIELONE I CZERONE), Wydawnictwo Harmonia
10. A. Jurek „Obrazkowa nauka czytania i pisania dla najmłodszych – wyrazy trzyelementowe”, Wydawnictwo Harmonia
11. M. Bogdanowicz „Przygotowanie do nauki pisania”, Wydawnictwo Harmonia
12. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania cyferek i literek”, Wydawnictwo Harmonia
13. „Zaczynam pisać litery”, Wydawnictwo Harmonia
14. „Piszę litery”, Wydawnictwo Harmonia
15. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery A – Ó”, Wydawnictwo Harmonia
16. M. Barańska, M. Hinz „Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem litery P – Ż”, Wydawnictwo Harmonia
17. Z. Handzel „Loteryjki obrazkowo – sylabowe. Pomoc do ćwiczeń w nauce pisania i czytania”
18. K. Kosicka „Uczę się pisać”, Wydawnictwo Harmonia
19. „Kolorowe dyktanda graficzne”, Wydawnictwo Harmonia
20. M. Barańska „Detektyw Ortografek”, Wydawnictwo Harmonia
21. B. Zakrzewska „Jak zostać mistrzem ortografii”, Wydawnictwo Harmonia
22. J. Łomża „UMIEM CZYTAĆ I MÓWIĆ. Elementarz do nauki czytania dla dzieci z dysfunkcjami słuchu oraz problemami w nauce czytania, pisania i mówienia”, wyd. Harmonia
23. J.Łomża UMIEM PISAĆ, CZYTAĆ I MÓWIĆ. Zeszyt do rewalidacji dla dzieci z problemami w nauce czytania, pisania i mówienia . Część I, Część II, wyd. Harmonia
24. KOMBINATORYKA WYRAZOWA, Spostrzegaj-pomyśl- działaj, wyd. Harmonia
25. B. Zakrzewska KOMBINATORYKA ZDANIOWA, Pomyśl- działaj-sprawdź, B. Zakrzewska, wyd. Harmonia
26. M. Piotrowska-Szycko ZABAWA Z SYLABAMI, wyd. Harmonia
27. M.Barańska CZY TU, CZY TAM – CZYTAM! Testy kształcące czytanie ze zrozumieniem dla klas II – IV, Wydawnictwo Harmonia
28. M. Podleśna KTO? CO? – Rzeczownik w kalejdoskopie. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne w rozpoznawaniu rzeczowników, , wyd. Harmonia
29. A. Małasiewicz „Aby polubić matematykę – zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki”, Wydawnictwo Harmonia
30. R. Zelker „Moje pierwsze kroki w dodawaniu do 20”, Wydawnictwo Harmonia
31. K. Wojciechowska „Samodzielnie uczę się dodawać i odejmować – zabawy dydaktyczne z Sową Mądralą”, Wydawnictwo Harmonia
32. I. Wąsik, L. Klimkowska „Skarbczyk matematyczny”, Wydawnictwo Harmonia
33. K. Michalec „Wyklejanki literkowo – cyferkowe”, Wydawnictwo Harmonia
34. R. Zelker „Mnożenie w zakresie 25”
35. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
36. „Rozpoznajemy pojazdy po odgłosach”, Wydawnictwo Harmonia
37. „Rozpoznajemy ptaki po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
38. „Rozpoznajemy zwierzęta domowe po głosie”, Wydawnictwo Harmonia
39. „Świat wokół nas – święta i obyczaje”, Wydawnictwo Harmonia
40. M. Barańska „Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne”, Wydawnictwo Harmonia
41. R. Rutkowska „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat”, Wydawnictwo Harmonia
42. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
43. „Myślę, rozwiązuje i… wiem – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV – VI”, Wydawnictwo Harmonia
44. E. Szwajkowska, W. Szwajkowski „Czego tu brakuje”, Wydawnictwo Harmonia
45. M. Barańska „Identyczne czy podobne” ćwiczenia kształtujące spostrzeganie różnic w położeniu przedmiotów, Wydawnictwo Harmonia
46. A. Tońska – Szyfelbein „Chodzą słuchy, czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum”, Wydawnictwo Harmonia
47. „Znajdź pary”, Wydawnictwo Harmonia
48. K. Michalec „Podnieś z ziemi i zrób”, Wydawnictwo Harmonia
49. R. Naprawa, A. Tanajewska, E. Korzeniewska „Pomóż dzieciom zrozumieć świat – programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – dla klas I – III”, Wydawnictwo Harmonia
50. „Przyrodnicze historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
51. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 1”, Wydawnictwo Harmonia
52. B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 2”, Wydawnictwo Harmonia
53. M. Kuleczka – Raszewska, |D. Markowska „Uczę się przez ruch”, Wydawnictwo Harmonia
54. Z. Bojanowska – Frydrysiak „Wokół komputera”, Wydawnictwo Harmonia
55. M. Tomkowska „Wycinanki na cały rok szkolny”, Wydawnictwo Harmonia
56. M. Barańska, A. Filar, A. Jurkiewicz „Podróż malowana piosenką – ćwiczenia muzyczne i plastyczne nie tylko dla sześciolatków” – komplet, Wydawnictwo Harmonia
57. M. Barańska „Historyjki piosenkowo – obrazkowe”, Wydawnictwo Harmonia
58. „Rysujemy lustrzane odbicia”, Wydawnictwo Harmonia
59. „Rysujemy oburącz”, Wydawnictwo Harmonia
60. A. Maćkowiak „Wierszyki do rysowania”, Wydawnictwo Harmonia
61. I. Buszkowski „Zabawy plastyczne krok po kroku”, Wydawnictwo Harmonia
62. R. Hływa „311 szlaczków i zygzaków”, Wydawnictwo Harmonia
63. A. Maciągowska „1001 szlaczków na różne tematy”, Wydawnictwo Harmonia
64. R. Hływa „Cyfry i szlaczki”, Wydawnictwo Harmonia
65. R. Hływa „Szlaki, zygzaki i inne kreślaki”, Wydawnictwo Harmonia
66. R. Andrzejczak „Magiczne linie”, Wydawnictwo Harmonia
67. „Emocje – rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy”, Wydawnictwo Harmonia
68. E. Szwakowska, W. Szwajkowski „Nasze emocje”, Wydawnictwo Harmonia
69. B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, K. Radtke – Michalewska „Uczę się rozumieć innych – emocje i gesty”, Wydawnictwo Harmonia
70. „Poznajemy emocje – zestaw I, zestaw II, zestaw III, zestaw IV”, Wydawnictwo Harmonia
71. R. Urbańska „Rymowane przygody z mandalami”, Wydawnictwo Harmonia
72. R. Dąbrowska „Bezpiecznie przez życie”, Wydawnictwo Harmonia
73. K. Michalec „Maluchy przygotowują zabawne posiłki”, Wydawnictwo Harmonia
74. „Piosenki dla dzieci na różne okazje” , J.Kucharczyk, wyd. Harmonia
75. „Małymi kroczkami- zegar”, M.Matyszkiewicz, wyd. Wir
76. „Dni tygodnia, pory roku i miesiące” – karty ćwiczeń dla ucznia, M.Bogdanowicz, M.Rożyńska, wyd.Harmonia
77. ODŻYWIANIE – Ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania, mówienia i myślenia, J.Bladowska, A.Szakiewicz, wyd.Harmonia
78. „Uwaga! Koncentruję się (dla najmłodszych), Wydawnictwo Harmonia
79. „Ja i mój świat” – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Harmonia
80. A. Tońska – Szyfelbein „Posłuchaj, pokaż, powiedz” cz. 1 i cz.2, Wydawnictwo Harmonia
81. B. Blok, Z. Brzeska „Uczę się rozumieć innych” (1. Patrzenie i wskazywanie, 2. Emocje i gesty, 3. Myślenie i mówienie), Wydawnictwo Harmonia
82. M. Sabik, A. Szczypczyk „Zabawy dla dzieci z autyzmem”, Wydawnictwo Harmonia
83. A. Tanojewska „Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami”, Wydawnictwo Harmonia
84. M. Kuleczka – Raszewska, D. Markowska „Uczę się przez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych z niepełnosprawnością sprzężoną”, Wydawnictwo Harmonia
85. M. Wiśniewska „Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzoną komunikacją językową”, Wydawnictwo Harmonia