Zebrania i spotkania dla rodziców w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

 

L. p.

Tematyka spotkania

Termin

 1. Ogólne zebranie z rodzicami – sprawy organizacyjne, przedstawienie programu wychowawczego i profilaktycznego, założenia i plan działań na rok szkolny 2017/2018.

12 września 2017r.  godzina 16:00

 2. Spotkania z wychowawcami klas – sprawy organizacyjne, ubezpieczenie uczniów, plan pracy na rok szkolny 2017/2018.

12 września 2017r.  godzina 17:00

 3. Spotkanie wigilijne.

 grudzień 2017r.

 4. Ogólne zebranie z rodzicami. Spotkania z wychowawcami klas – przedstawienie  proponowanych ocen.

04 stycznia 2018r.

 5. Spotkanie z wychowawcami – podsumowanie pracy z uczniem w I semestrze roku szkolnym 2017/2018, przedstawienie  ocen.

26 stycznia 2018r.

 6. Konsultacje i spotkania z pedagogiem szkolnym. Konsultacje i spotkania z psychologiem szkolnym. (termin ustalony indywidualnie)