„Dobry start” – wyprawka 300+

Dnia 01.06.2018 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim uczniom do ukończenia 20 roku życia (lub do 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności), którzy rozpoczną lub kontynuują naukę od 1 września 2018 roku w bydgoskich szkołach.

link do strony UM