Dyrekcja Szkoły

mgr Ilona Zygadło – Dyrektor Szkoły

mgr Iwona Hajduk-Kaczmarek – Zastępca Dyrektora

linia-pozioma

Ilona Jaworska – Sekretarz Szkoły

(dyżur od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30)

tel./fax. +48 52 373 06 23, e-mail: zs30@edu.bydgoszcz.pl