I Miejski Mityng Pływacki Placówek Szkolnictwa Specjalnego i Integracyjnego