Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Celem akcji było:

  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich potrzeb, możliwości i problemów.
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym.
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

W tym dniu przeprowadzono w placówce spotkania z uczniami na temat potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabo widzących. Odczytano uczniom list od kolegów i koleżanek z Ośrodka im. L. Braille’a w Bydgoszczy, następnie uczniowie obejrzeli film pokazujący, jak można pomóc osobom z dysfunkcją wzroku. Ogłoszono także konkurs plastyczny nt. „Jak mogę pomóc osobie niewidomej?”.

Organizatorzy: Beata Haber, Katarzyna Józwiak