O szkole

Organizacja szkoły i jej działalność podporządkowana jest przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Wszelkie działania rewalidacyjno-wychowawcze mają na celu dobro wychowanka. W naszej szkole panuje miła i rodzinna atmosfera oraz życzliwe relacje między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Dzięki temu, że klasy nie są liczne dziecko nie jest anonimowe, a nauczyciele znają wszystkich wychowanków, ich potrzeby, możliwości i mogą udzielać im wsparcia i pomocy. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Szkoła stwarza uczniom szansę pełnego wykorzystania ich możliwości.

banner1

Pragnąc zapewnić Państwa dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań, w miłej i rodzinnej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej oferujemy:

 • jednozmianową naukę od godziny 8:00 we wszystkich klasach,
 • fachową opiekę wysokiej klasy specjalistów i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • zajęcia edukacyjne w mało licznych klasach,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

DSCN5074

DSCN5077

 • sale dostosowane do pracy z uczniami klasy „0”,
 • pracownie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas 1-3,

SONY DSC

 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
 • nowoczesną windę,

SONY DSC

 • opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godzinach od 7:00 do 17:00 (w piątki do 16:00),

SONY DSC

SONY DSC

 • smaczne, domowe obiady w stołówce szkolnej,

DCIM101GOPRO

 • dobrze wyposażoną salę gimnastyczną z boiskiem szkolnym,

SONY DSC

DSCN5069

 • zajęcia na basenie,

polkolonie2014 (6)

 • nowoczesną siłownię,
 • wielofunkcyjny i nowoczesny plac zabaw dla dzieci,

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 • ogródek szkolny prowadzony przez dzieci,

SONY DSC

SONY DSC

DSCN5054

 • opiekę pielęgniarki na terenie placówki,
 • wsparcie i pomoc psychologa i pedagoga szkolnego,

SONY DSC

 • dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do Internetu oraz czytelnię (czytaj więcej),

biblioteka

SONY DSC

 • salę Doświadczania Świata,
 • w pełni wyposażoną pracownię do neurobiofeedbacka,

20140515_092100

 • nowoczesną salę do terapii integracji sensorycznej,

DSC03989

 • gabinet logopedyczny wyposażony w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt,

SONY DSC

 • kilka nowoczesnych i w pełni wyposażonych sal do rewalidacji indywidualnej,

SONY DSC

 • realizację ciekawych projektów i grantów oświatowych,
 • ciekawe wycieczki, wyjścia do teatrów, na koncerty muzyczne oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne,

chelmno2014 (10)

 • udział dzieci w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,zawodach sportowych, występach artystycznych,

1 (12)

Dzień Dziecka

 • zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci, między innymi: koło języka angielskiego, koło informatyczne, teatr – rysowanie i malowanie, SKS, Akademia Sportu – sekcja taneczna i piłka nożna, Klub Miłośników Przyrody, Harcerze „Kornelki”, kółko kulinarne, koło artystyczno – fotograficzne „Laboratorium kreatywności”, zespół ‚Kujawiacy”, zajęcia plastyczne – „Coś z niczego”, zajęcia słowno – muzyczne, recytatorsko – czytelnicze.

Obraz1

Wszystkie ważniejsze miejsca na terenie szkoły są specjalnie oznaczone symbolami Makatonu i Piktogramami, tak by dzieci, które nie mówią, ale komunikują się za ich pomocą łatwo trafiły do poszukiwanych przez siebie miejsc.

SONY DSC

TEREN SZKOŁY JEST OGRODZONY, A PLACÓWKA JEST MONITOROWANA!

DSCN5047