Granty, projekty, innowacje

Rok szkolny 2017/2018

Innowacje pedagogiczne 

 1. „Z żywiołami przez rok cały” – autor Elżbieta Kuprianowicz

Celem ogólnym zajęć o charakterze badawczym, w ramach innowacji pedagogicznej „Z żywiołami przez rok cały”, jest rozbudzenie naturalnej dziecięcej ciekawości światem przyrody w najbliższym otoczeniu.

Poprzez zabawę, samodzielne odkrywanie i bezpieczne obcowanie z żywiołami: ziemią, ogniem, powietrzem i wodą, uczniowie poznają zjawiska natury, właściwości materiałów, zmiany w porach roku, ciekawe prawa fizyczne i chemiczne.

Innowacja zakłada:

 • samodzielne działania na konkretach,
 • eksperymentowanie, badanie, zabawę
 • wielozmysłowe poznanie najbliższego środowiska dziecka,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • kształtowanie zmysłu przewidywania i kojarzenia przyczyny ze skutkiem,
 • budowanie zainteresowania światem,
 • stymulowanie dziecięcej ciekawości,
 • kształtowanie postawy szacunku do świata roślin i zwierząt,
 • budowanie świadomości proekologicznej

Zaplanowane w innowacji działania obejmują:

 • zabawy badawcze, eksperymenty
 • spacery połączone z obserwacją
 • filmy edukacyjne
 • zabawy muzyczno – ruchowe
 • aktywność plastyczno – techniczną
 • wycieczki tematyczne

2.”Mali pomocnicy w ogrodzie czyli owady wokół nas” – autor Karolina Rozpędowska, Maria Kruszyna

Innowacja pedagogiczna „Mali pomocnicy w ogrodzie czyli owady wokół nas” to cykl zajęć pozalekcyjnych, które stanowią atrakcyjna formę zagospodarowania czasu wolnego a także przyczyniają się do rozbudzania zainteresowań o tematyce ekologicznej. Kierowana jest do uczniów przebywających w świetlicy. Głównym założeniem programu jest budowanie hoteli dla owadów i efektowne umiejscowienie ich na zielonym terenie szkolnym oraz dbałość o ich otoczenie. Zajęcia w ramach innowacji to możliwość rozwijania zdrowia fizycznego poprzez aktywną pracę na powietrzu oraz poprawa zdrowia psychicznego poprzez obserwację roślin i owadów. Uczniowie podczas prac konstrukcyjnych kształtują motorykę małą a podczas prac ogrodniczych nabywają umiejętności związane z poprawnym używaniem narzędzi ogrodniczych. Takie działania zwiększają pewność siebie, poczucie własnej wartości, umiejętności współpracy w zespole, dostosowania się do wymagań przełożonego
i funkcjonowania w społeczeństwie. Zadania dostosowane są do indywidualnych możliwości intelektualnych i fizycznych uczniów. Miejsce realizacji zadania: zielony teren przy szkole, świetlica szkolna, biblioteka.

linia-pozioma

Rok szkolny 2015/2016

1. I Wojewódzki Przegląd Form Taneczny „Tylko dance ma sens” dla dzieci z niepełnosprawnością.

2. „Wiosna na sportowo” – z piłkarzami Zawiszy Bydgoszcz

3. „Historia pędzlem malowana” – międzyszkolny konkurs plastyczny i turniej wiedzy o Bydgoszczy dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną „Oblicza przyjaźni”.

linia-pozioma

Rok szkolny 2014/2015

boy-160168_640

1. Projekt „Bezpieczeństwo uczniów z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy” w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Jest on realizowany od 15.10.2014r. Jest on współfinansowany ze środków rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Kwota dotacji to 17990,00 zł. Jest to kontynuacja projektu „Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce. Projekty edukacyjne wzmacniające bezpieczeństwo w szkole oraz w placówce poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego”. Realizacja projektu odbywa się we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „DAR”. więcej…

 

linia-pozioma

Rok szkolny 2013/2014

boy-160168_640

1. „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”.

Projekt realizowany przez Miasto Bydgoszcz w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin realizacji : 1.01.2014 – 31.05.2015r. Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum nr 39 w Bydgoszczy. W ramach projektu realizowane są:

 • zajęcia wyrównawcze z biologii, chemii (czytaj) i języka angielskiego,
 • zajęcia specjalistyczne (słowno-muzyczne, logopedyczne oraz z arteterapii), oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wzmacniające potencjał rozwojowy uczniów,
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (czytaj).

Ścieżki edukacyjne z zakresu :

 • świadomości i ekspresji kulturalnej – warsztaty filmowe,
 • tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego (czytaj).

logo-unia

Więcej informacji tutaj…

2. Bydgoski Grant Oświatowy – „Z wizytą u wodza Przyjacielska Ręka”.

Termin: 6 czerwca 2014 r. Miejsce spotkania: stajnia Victoria w Bydgoszczy. Uczestnicy: uczniowie ZS nr 30 w Bydgoszczy z rodzicami i rodzeństwem. Forma spotkania: piknik rodzinny.

 • Spotkanie miało charakter pikniku rodzinnego. Każdy młody uczestnik otrzymał indiańskie imię, a po przywitaniu z wodzem rozpoczął zdobywanie 11 sprawności: odwaga, cierpliwość, celność, zwinność, dokładność, magiczna wyobraźnia, ujeżdżanie, kolorowa twarz, sprawne ręce, przyjaciel zwierząt, supełki współpracy.
 • Po zebraniu wszystkich sprawności nastąpiło pasowanie na Indianina: nałożenie pióropuszy i rozdanie dyplomów.
 • Spotkanie zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek.

Impreza trwała ponad 3 godziny. Dopisała pogoda i humory.

3. Projekt „Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce. Projekty edukacyjne wzmacniające bezpieczeństwo w szkole oraz w placówce poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego”.

Był on realizowany w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „DAR” oraz współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. czytaj więcej…

4. Bydgoski Grant Oświatowy – „Obrazy w chmurach zaklęte”.

I ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną „Obrazy w chmurach zaklęte” został zorganizowany przez Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy w ramach BYDGOSKICH GRANTÓW OŚWIATOWYCH we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania i rozwoju dzieci i młodzieży „DAR” w Bydgoszczy. czytaj więcej…