Wizja i misja

Nasza szkobanner2ła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to stosując metody i techniki dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku odnaleźć i rozwinąć tkwiący w min „skarb”. To sprawia, że naszą szkołę opuszczają absolwenci, którzy:

 • umieją się uczyć i czerpać z tego przyjemność,
 • są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia,
 • umieją korzystać ze źródeł informacji,
 • znają swoje słabe i mocne strony,
 • umieją nawiązywać pozytywne relacje z innymi,
 • znają podstawowe normy współżycia społecznego,
 • umieją oceniać i wartościować zachowania własne i innych,
 • dbają o środowisko naturalne,
 • są dumni ze swojego pochodzenia.


Realizacji poniższych celów sprzyja klimat społeczny, wykwalifikowana kadra stosująca nowoczesne metody nauczania, wyposażenie szkoły, specjalistyczna opieka pedagogiczna i psychologiczna oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.
Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia,
 • nauczy się uczyć,
 • opanuje umiejętności korzystania ze źródeł informacji (w tym komputera i Internetu),
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie mógł zaplanować dalszą edukację na miarę posiadania możliwości,
 • pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
 • nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwiają mu podejmowanie współpracy z innymi,
 • stanie się współodpowiedzialny za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska naturalnego,
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.