Sala rehabilitacyjna w naszej szkole

Od 1 marca 2017 r. w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy w ramach zajęć rewalidacyjnych realizowana jest rehabilitacja ruchowa dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową lub z deficytami narządu ruchu. To niezwykle ważna forma rewalidacji, ponieważ rozwój ruchowy pełni bardzo ważną rolę w życiu każdego dziecka. Polega na osiąganiu kontroli nad ruchami ciała poprzez skoordynowanie czynności ośrodków nerwowych, nerwów i mięśni. Niestety, zdarza się, że czasami przebiega on nieprawidłowo. W takich przypadkach konieczna okazuje się rehabilitacja ruchowa. Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej i poprawa komfortu życia. W trakcie współpracy z dzieckiem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, dostosowując terapie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. W naszej szkole wykorzystujemy kinezyterapię oraz masaż leczniczy jako metody usprawniające fizyczną sferę rozwoju uczniów. Kinezyterapia jako środek leczniczy wykorzystuje ruch, który stanowi naturalny bodziec do przemian zachodzących w układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz w naszym metabolizmie. Głównymi sposobami pracy są ćwiczenia ruchowe, zarówno czynne jak i bierne prowadzone z pomocą terapeuty oraz ćwiczenia oddechowe. Masaż natomiast polega na mechanicznym pobudzaniu tkanek, najczęściej za pomocą rąk przy pomocy określonych technik wywierających na nie ucisk. Celem masażu jest pobudzenie krążenia obwodowego, przyspieszenie usuwania szkodliwych substancji powstałych w mięśniach na skutek przemęczenia, a przede wszystkim efektywne rozluźnienie zbyt napiętych mięśni. U dzieci objętych procesem usprawniania ruchowego zauważyć można wiele pozytywnych efektów, takich jak:
-ogólna poprawa sprawności fizycznej i psychicznej,
-zwiększenie lub utrzymanie pełnego zakresu ruchu w stawach,
-zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej,
-rozciągnięcie mięśni nadmiernie przykurczonych,
-optymalizacja napięcia mięśniowego poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego,
-poprawa funkcji układu nerwowego,
-optymalizacja czynności ośrodkowego układu nerwowego,
-poprawa wydolności narządowej ( układu oddechowego i sercowo-naczyniowego ),
– korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych,
– dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała,
– poprawa koordynacji ruchowej.
Zajęcia odbywają się w nowej sali rehabilitacyjnej, która powstała w naszej szkole dzięki CH Rondo i Fundacji Grażyny Piechockiej-Kranc „Radosne Dzieciństwo”. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na projekt ,,Habilis… bo siła jest w nas”.

linia-pozioma