Statut ZS nr 30

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 Specjalnej w Bydgoszczy Statut-SP1

Statut Gimnazjum nr 38 Specjalnego w Bydgoszczy Statut-Gim39