Terapie i metody pracy

dzieci2Celem naszej placówki jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W trakcie zajęć, zarówno terapeutyczny, jak i lekcyjnych, dziecko nie tylko ćwiczy umiejętności, które sprawiają mu trudności, ale także poprzez różne zabawy, ćwiczenia, uczy się i nabywa nowe umiejętności. Podczas zajęć stosujemy różnorodne terapie i metody, które pozwalają na wykorzystanie mocnych strony dziecka, przy jednoczesny  ćwiczeniu słabszych. Uwypuklanie mocnych stron dziecka, chwalenie go i wszelakiego rodzaju wzmocnienia pozytywne, które wykorzystujemy w trakcie pracy z dzieckiem, pozwolą odbudować wiarę w siebie.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, starając się zrozumieć jego potrzeby. Jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którzy dostosowują metody, formy pracy i przebieg zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Staramy się stworzyć warunki i możliwości dzięki którym dzieci będą miały możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego na miarę ich możliwości.

Przeczytaj jakimi metodami pracujemy i jakie stosujemy terapie!!!