Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy przy ulicy Jesionowej 3a (Szwederowo) zaprasza na zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka OD CHWILI WYKRYCIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE.

Pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści pracują z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i z jego rodziną w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizując indywidualny program wczesnego wspomagania.

kontakt:
ZS nr 30 w Bydgoszczy
ul. Jesionowa 3a
tel. 523730623
mobile: 661518833
www.zs30.pl