Zajęcia pozalekcyjne

banner2

Współczesna szkoła powinna dbać przede wszystkim, zgodnie z podstawowym założeniem reformy systemu edukacji, o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetnym polem do realizacji tego zadania mogą być zajęcia pozalekcyjne, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek i rozrywkę. W zreformowanej szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne we właściwy i zgodny z potrzebami młodzieży sposób. W naszej szkole stworzono atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, których celem jest:

 • stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć,
 • zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności i sprawności oraz nawyków kulturalnej, dobrej rozrywki i zabawy,
 • dokładne poznanie i właściwe rozumienie otaczającego świata. Sytuacje dające nowe doświadczenia w ramach zajęć praktycznych sprzyjają kształtowaniu aktywnej postawy dziecka,
 • wdrażanie dzieci do zdobywania umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego od nauki oraz organizowania sobie wypoczynku. Dlatego w trakcie zajęć pozalekcyjnych budzi się i rozwija zainteresowania, uzdolnienia w różnych dziedzinach, np. sportu i turystyki, zajęć technicznych, artystycznych,
 • w czasie układania planu zajęć pozalekcyjnych należy dobierać takie zadania, aby dać dziecku odpoczynek i wytchnienie po pracy w szkole. Jeżeli organizując zajęcia będziemy kierować się tymi wskazówkami to osiągniemy w ich trakcie atmosferę radości i zabawy. Jest ona niezmiernie ważnym czynnikiem wyzwalającym i zapewniającym u dzieci swobodę działania, gwarantującym pożyteczny odpoczynek.,
 • rozwijanie samorządnej działalności wychowanków, służące przygotowaniu ich do życia w społeczeństwie dorosłych. Nowoczesna szkoła powinna wdrażać uczniów do pełnienia wielu ról.

Są to:

 1. Teatrzyk „Pchła Szachrajka”
 2. Zajęcia Terapii przez sztukę „Sercem malowane”
 3. Kółko kulinarne „Palce lizać”
 4. Koło wokalno-taneczne „Mimo”
 5. Sensoplastyka „Aktywnie-kreatywnie”
 6. Zespół „Luz”
 7. Kółko „Młodzi patrioci”
 8. 24 BYDGOSKA DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU „KORNELKI”
 9. Biblioterapia
 10. Kynoterapia
 11. Zajęcia „Po co, dlaczgo, jak?”
 12. Koło pierwszej pomocy „Pomagamy i uczymy ratować”
 13. Koło Fotograficzne „Laboratorium kreatywności”